De Standaard

Projecten

Bekijk de projecten die vorig jaar steun kregen van Hart voor Handicap.

Wilt u zelf een project indienen, bekijk dan onze projectoproep.

Steun Ons

Om onze projecten te financieren, is geld nodig. Ook dit jaar doet Hart voor handicap een beroep op uw gulheid.

Meer lezen »

Steun Ons

Hart voor Handicap is de jaarlijkse solidariteitsactie van De Standaard. Hart voor Handicap streeft naar een inclusieve samenleving. Het betekent dat personen met een handicap in onze samenleving moeten kunnen wonen, winkelen, werken, vrije tijd besteden... en niet aan de rand ervan. 

 

Giften

Steun Hart voor Handicap – en daarmee de volwaardige participatie van personen met een handicap aan onze samenleving – door geld te storten op het rekeningnummer BE11 0689 9998 4848

Dat kan ook via een permanente opdracht bij uw bank. Zo kunt u bv. opdracht geven om maandelijks 5 of 10 of … EUR te storten en ondersteunt u Hart voor Handicap op een duurzame manier.

Voor giften vanaf € 40 per kalenderjaar ontvangt u een fiscaal attest. 

 

Een hart voor handicap in uw testament

Hart voor Handicap ontvangt niet alleen heel wat giften, onze organisatie krijgt ook vragen over erfeniskwesties. Uiteraard is het een geruststellend idee te weten dat uw bezittingen later terechtkomen bij de mensen die u belangrijk vindt. Een goed doordacht testament neemt daarom veel zorgen weg. U kan een goed doel in uw testament opnemen. Steeds meer mensen denken in die richting omdat ze iets blijvends willen doen voor een mooiere en betere wereld.

Gelden voor Hart voor Handicap gaan naar de ondersteuning van personen in onze samenleving die het erg moeilijk hebben en die uw financiële hulp écht nodig hebben. 

 

1.Een legaat voor Hart voor Handicap

Steeds meer sympathisanten willen dat ook na hun overlijden een deel van hun middelen geïnvesteerd wordt in projecten met een maatschappelijke meerwaarde. Dat kan via een legaat. Daarbij worden bezittingen na het overlijden aan een bepaalde persoon of organisatie toegekend. 

 

2.Hoe stelt u een testament op?

Als u overweegt om ook na uw overlijden een goed doel te steunen, stelt u best een testament op. Dat kan eigenhandig (u schrijft het dan zelf) of bij een notaris.

 

3.Waar gaat het geld naartoe?

Hart voor Handicap ondersteunt innovatieve projecten die de kwaliteit van leven van mensen met een handicap bevorderen. 

 

4.Hoe bespaart u successierechten via een duolegaat?

Naast de maatschappelijke meerwaarde, is een duolegaat interessant om hoge successierechten te vermijden. Als u bijvoorbeeld zelf geen kinderen hebt en uw nalatenschap gaat naar een broer of zus, vriend of vriendin, moet er soms tot 65 procent belasting betaald worden op de erfenis. Met een duolegaat laat u een deel van uw vermogen na aan uw erfgenamen en een deel aan Hart voor Handicap. Alleen Hart voor Handicap betaalt dan successierechten (in Vlaanderen 8,5 procent), uw erfgenamen niet.