De Standaard

Projecten

Bekijk de projecten die vorig jaar steun kregen van Hart voor Handicap.

Wilt u zelf een project indienen, bekijk dan onze projectoproep.

Steun Ons

Om onze projecten te financieren, is geld nodig. Ook dit jaar doet Hart voor handicap een beroep op uw gulheid.

Meer lezen »

Voorwaarden

Ontvankelijkheidscriteria

  • Het aanvraagformulier bereikt ons ten laatste op 15 oktober 2015 via e-mail aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..  Het is volledig en ondertekend door de directeur van de school en de vertegenwoordiger van het oudercomité.
  • De projectaanvraag wordt als ontvankelijk beschouwd als de indiener van het project een gewone basisschool is die gevestigd is in Vlaanderen of Brussel en als het project in het schooljaar 2015-2016 gestart kan worden en uiterlijk in schooljaar 2016-2017 afgerond wordt. 

Beoordelingscriteria

  • De jury zoekt projecten die het vanzelfsprekend maken dat kinderen met een beperking ‘er gewoon bijhoren’ en die afstappen van de reflex om ‘iets apart te creëren’ voor deze mensen, hoe goed bedoeld ook. Het gaat om projecten die bewerkstelligen dat kinderen met en zonder een beperking de kans krijgen om samen op te groeien met vriendjes uit hun buurt, in een solidaire gewone warme school.
  • Daar naartoe groeien veronderstelt een innovatiegerichtheid van de school; ze moet zich ook opstellen als lerende organisatie.
  • De jury wil dat scholen samen met leerlingen,ouders en leerkrachten een draagvlak bouwen voor de beoogde vanzelfsprekendheid.
  • De projecten zetten uiteraard het belang van het kind centraal, maar de jury vraagt dat de projecten vraaggestuurd zijn, en, meer nog: dat de projectindieners de kinderen ook zelf actief mee laten nadenken over de  uitwerking, planning en uitvoering van het projectvoorstel. 
  • De jury besteedt extra aandacht aan projecten die niet alleen een positieve impact hebben op de kinderen met een beperking zelf, maar die ook het welbevinden van de andere kinderen en van de leerkrachten ten goede komt.
  • De jury rekent erop dat het projecten zijn die ook bijdragen tot een positieve  beeldvorming over kinderen met een beperking.  
  • De jury hecht extra waarde aan overdraagbare projecten die duurzame resultaten boeken.   

De jury gaat na of de opgemaakte begrotingsposten overeenkomen met de inhoudelijke doelstellingen van het project. De jury bekijkt kritisch of de vooropgestelde doelstellingen haalbaar en realistisch zijn.

 

Algemeen: we moeten weg van de natuurlijke reflex ‘iets apart te creëren’ hoe goed bedoeld ook.