De Standaard

Projecten

Bekijk de projecten die vorig jaar steun kregen van Hart voor Handicap.

Wilt u zelf een project indienen, bekijk dan onze projectoproep.

Steun Ons

Om onze projecten te financieren, is geld nodig. Ook dit jaar doet Hart voor handicap een beroep op uw gulheid.

Meer lezen »

Projectoproep Inclusief Onderwijs, maak het vanzelfsprekend!

Hart voor Handicap streeft naar een warme en inclusieve samenleving. Een samenleving waar iedereen van tel is. Een samenleving met een breed sociaal netwerk voor zowel kinderen, jongeren als volwassenen. Helaas merken we dat heel wat kinderen met een beperking geen aansluiting vinden in de school in de buurt.

Hart voor Handicap wenst dat kinderen met en zonder beperking samen kunnen opgroeien met hun vriendjes, broers en zussen in een gewone warme school dicht bij huis waar iedereen welkom is.

Daarom zoekt Hart voor handicap projecten die nieuwe kansen bieden op inclusief onderwijs. Hart voor Handicap wil 10 à 20 basisscholen ondersteunen die zichzelf willen kneden en boetseren tot een school waar het vanzelfsprekend is dat kinderen met een beperking erbij horen.

Deze scholen doen dit in overleg en in samenwerking met de leerlingen, de ouders en de leerkrachten: de hele schoolgemeenschap is betrokken! Die inspanningen uiten zich in een concreet project dat het inclusief samenleven en samenwerken op school vanzelfsprekend maakt.

Hart voor Handicap is een initiatief van De Standaard met Cera als partner. Vzw Konekt coördineert de campagne.

Dit jaar werden volgende projecten geselecteerd:

Laureaten 2015 - 2016

 1. 'Kom maar achterop bij mij, achterop op m'n fiets' - Basisschool De Lettertuin

We streven naar optimale speelkansen voor ALLE kinderen, ook kinderen met een beperking. Om de cognitieve ontwikkeling aan te wakkeren, prikkelen we de motorische en de socio-emotionele vaardigheden. We willen alle kinderen in een warme sfeer van vertrouwen en veiligheid SAMEN laten spelen en leren. Met de steun van Hart voor Handicap kunnen we fietsen (driewielers) aankopen waar kinderen per twee of zelfs drie gezamenlijk gebruik van maken.

Toegekend bedrag: € 5.500

2. 'Allemaal aan de gebarentaal' - Basisschool Hemelsdaele

Met dit project willen we in de eerste plaats kinderen op een speelse manier kennis laten maken met de VGT en doof-zijn. Dit willen we ook brengen op maat van leerkrachten en als sensibilisering naar ouders. We zien het project als een hulpmiddel voor scholen waar dove of slechthorende kinderen zitten, maar ook als een instrument voor taalsensibilisering.

Toegekend bedrag: € 5.500

3. 'Een groene inclusieve speelplaats' - De Knikkerbaan

Op de Knikkerbaan dromen we allemaal van een groene, inclusieve speelplaats. Een groene speelplaats omdat er plaats moet zijn voor natuur. Zo willen we onze 'stadskinderen' toch ook vertrouwd maken met planten, insecten, wormen... We willen ook een inclusieve speelplaats waar elk kind kan genieten van de speeltijd: rustige hoekjes, zintuiglijke prikkelelementen, een rolstoelracebaan, een wiegplek...

Toegekend bedrag: € 6.500

4. 'Samen schitteren... voor en met elkaar' - De Meidoorn

Via onze geïntegreerde werking willen we kinderen leren hoe ze er kunnen zijn voor elkaar. Dit is volgens ons de sleutel om kinderen te laten schitteren in de dagdagelijkse activiteiten, ook al gaat dat niet altijd vanzelfsprekend. We willen de kinderen via het buddy-systeem laten ervaren dat  er-zijn-voor-elkaar het verschil maakt, voor beide partijen. Het is de bedoeling om deze ervaring ook in de bewegingsmomenten en nieuwe speelplaatshoeken te laten doordringen.

Toegekend bedrag: € 5.000

5. 'Via snoezelen naar rust en diep leren!' - De Sterrebloem

Het schoolgebouw van De Sterrebloem is reeds meer dan 100 jaar oud. De plannen voor een verbouwing liggen klaar. Als toemaatje voor onze inclusieve werking dromen we van een 'snoezelruimte'. Dit snoezelen typeert eerder het buitengewoon onderwijs en blijft veelal onbekend binnen de andere onderwijsvormen. Toch zijn wij ervan overtuigd dat tot rust komen, genieten en ontdekken een noodzaak is voor élke persoon. Zo glijden deze twee werelden inclusief in elkaar.

Toegekend bedrag: € 7.000

6. 'Happy play' - Gemeentelijke basisschool Beerse

We willen onze speelplaatswerking graag aanpassen en verfijnen naar àlle kinderen toe. Kinderen met speciale behoeften (o.a. ASS) maar ook voor alle kinderen (UDL). We willen graag een vernieuwend concept opzetten om preventief te werken maar ook daadwerkelijk al op de noden in te zetten (afgestemd op de leerlingenkenmerken). We hebben naast onze zorgwerking in de klassen ook graag aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Een goede speelplaatswerking kan daadwerkelijk bijdragen aan inclusief onderwijs!

Toegekend bedrag: € 5.100

7. 'Oprichten/inrichten van een snoezellokaal' - Gemeenteschool De Puzzel

Wij richten een prachtige ruimte in waar prikkels worden aangeboden op maat van elk kind. Het is ook een lokaal waar kinderen tot rust kunnen komen. Het is een omgeving die uitnodigt tot ontdekken en verwondering.

Toegekend bedrag: € 2.000

8. 'Werken met Sprint voor leerlingen met attest dyslexie, lees- en schrijfproblemen' - VBS Het Wezeltje

Door om te gaan met het Sprintprogramma maken we het verschil voor leerlingen met een leerstoornis kleiner en geven we de leerlingen meer leer- en leefcomfort waardoor het welbevinden en de betrokkenheid verhoogt.

Toegekend bedrag: € 1.000

9. 'Een hart voor Servaas' - VBS Sint-Franciscus

Door het project ‘Een hart voor Servaas’ willen we elk kind extra kansen bieden om te kunnen én te mogen worden wie ze zijn.  Servaas zet ons daarbij op weg.  Het is ‘een vreemde vogel’, anders dan de anderen, die ons leert dat we Samen moeten werken aan Eerlijkheid, Respect, Verdraagzaamheid, Afspraken, aan de Aarde en aan het School-maken/zijn. 
In deze visie zijn alle kinderen hier op school welkom en aanvaard.

 Toegekend bedrag: € 5.000

10. 'Hoofd, hart en handen: ze hebben elk hun eigen speciale noden en ondersteuning nodig' - Ges. Vrije Basisschool De Hoge Geest

In de kleuterschool willen we op 2 vlakken werken: extra middelen om de verzorging van kinderen met een beperking te vergemakkelijken en investeren in materialen en vorming die vooral preventief de ontwikkeling van kleuters ondersteunen. In de lagere school wil men extra inzetten in ondersteuning via Sprint, dit vereist extra software en aangepaste digitale middelen.

 Toegekend bedrag: € 3.000

11. 'The M-kits voor kids: afgestemde materialen voor inclusief onderwijs' - Basisschool Windekind

We willen dat elk kind zich welkom voelt op onze school, want elk talent telt. Daarom bieden we inclusief en kwaliteitsvol onderwijs met voor elk kind een brede en uitdagende leeromgeving met maximale ontwikkelingskansen en leerwinst, ongeacht de mogelijkheden of de beperkingen. De school kan hiervoor beroep doen op een gespecialiseerd leerkrachtenteam, dat samenwerkt met verschillende partners en gebruik maakt van vernieuwende werkvormen. Hierbij bieden "The M-kits voor kids", afgestemde materialen om te kunnen voldoen aan de onderwijsbehoeften van elk kind, ondersteuning in de dagdagelijkse praktijk.

 Toegekend bedrag: € 5.000

12. 'Iedereen is van harte welkom!' - Basisschool De Plataan

Elke ouder zoekt naar de school die aan zijn kind de meeste kansen biedt. Sociale rechtvaardigheid, gelijkheid en respect zijn voor ons belangrijke waarden. In basisschool De Plataan wordt iedereen door de ander als volwaardig participant (met of zonder beperking) beschouwd in functie van zijn rol en plaats in de school en in de opvoeding van de kinderen. Hierdoor willen we samen garant staan voor een fijne toekomst voor elk kind, maar wij beschikken vaak nog te weinig over de juiste materialen en expertise.

 Toegekend bedrag: € 5.000

13. 'Een school met pit doelbewust op weg naar maximale ontwikkeling - Vrije basisschool De Zonnetuin

Met onze positief ingestelde zorgvisie willen we zoveel mogelijk kinderen helpen om een stevig fundament te bouwen om zo naar eigen kunnen en op eigen tempo maximaal te ontwikkelen. We stellen ons tot doel dat alle kinderen voldoende kansen moeten krijgen om met de eigen mogelijkheden en beperkingen op te groeien en open te bloeien. We willen graag een open school creëren door verschillende hulpmiddelen aan te kopen om onze school toegankelijker te maken voor iedereen.

 Toegekend bedrag: € 3.500

14. 'IK ben IK en JIJ bent JIJ, maar samen zijn we WIJ' - Stedelijke basisschool De Vlinderboom

Onze school wil graag inspirerende plekken creëren waar élk kind dat er nood aan heeft, kan vertoeven. We bouwen een bozenplek waar je overtollige energie en boosheid kan achterlaten. Een troostboom wordt een veilige haven van verdriet of gemis. De wensplek een schrijfmuur waar je je dromen kan neerschrijven. En een stilteplek waar je helemaal tot rust kan komen van de prikkels van alledag.

 Toegekend bedrag: € 4.000

15. 'De Comfort Zone' - SBS Hofstade

De nood aan een individuele ‘time out’ is bij veel kinderen groot. De ”Comfort Zone” is een zeer complete ruimte waar alle kinderen deze time-out kunnen nemen in een aan hun actuele én specifieke noden aangepaste ruimte. Een ruimte die opgesplitst wordt in 3 zones: een sfeervolle “Chill out zone” om tot rust te komen, een uitdagende “Knock out zone” om agressie en frustratie kwijt te geraken en een stimulerende “Smarti zone” om motorisch, interactief en sensorisch uitgedaagd te worden. Een “must have” voor onze nieuwbouw school!

 Toegekend bedrag: € 4.000