De Standaard

Projecten

Bekijk de projecten die vorig jaar steun kregen van Hart voor Handicap.

Wilt u zelf een project indienen, bekijk dan onze projectoproep.

Steun Ons

Om onze projecten te financieren, is geld nodig. Ook dit jaar doet Hart voor handicap een beroep op uw gulheid.

Meer lezen »

Projectoproep 'ik wil erbij!' - Projecten 2015

Hart voor Handicap streeft naar een warme en inclusieve samenleving,  waarin iedereen van tel is. Een samenleving met een breed sociaal netwerk voor zowel kinderen, jongeren als volwassenen. 

Helaas blijkt dat het sociale netwerk van volwassenen en kinderen met een beperking, soms beperkt en schraal is. Onder meer doordat de samenleving zich – met de beste bedoelingen – richt op de uitbouw van specifieke ondersteuning voor hen, rest er vaak geen ruimte meer voor spontane, brede ontmoetingen. Dit leidt vaak tot eenzaamheid. 

Er zijn heel wat organisaties die personen met een handicap niet tot hun traditionele doelgroep rekenden maar dat wel willen veranderen. Hart voor Handicap stimuleert hen daarin en helpt hen de remmingen daarvoor weg te werken.

Het einddoel is kansen geven aan personen met een beperking om duurzame relaties en netwerken uit te bouwen. 

Hart voor Handicap ging op zoek naar innovatieve, creatieve en duurzame  verenigingen die hun project indienden samen met een peter, een organisatie die zich wél direct richt tot personen met een beperking. 

Hart voor Handicap is een initiatief van De Standaard met Cera als partner. Vzw Konekt coördineert de campagne.

 

Laureaten 2014 - 2015

1.Thomas More Kempen vzw – Inclusief voortgezet onderwijs (Geel)

Thomas More, CVO HIK, Begeleid werken Zuiderkempen, Welzijnszorg Kempen en drie zorginstellingen voor mensen met een beperking uit de regio Kempen slaan de handen in elkaar om een campus hoger onderwijs open te stellen voor mensen met een verstandelijke beperking.

Zij starten een opleiding die mensen met verstandelijke beperking de competenties wil bijbrengen die ze nodig hebben om begeleid te werken in reguliere bedrijven en organisaties.

Toegekend bedrag: 13.500 euro

 

2.Universiteit Gent - FIVE2NINE (Gent)

In FIVE2NINE gaan jongvolwassenen (18-30 jaar) met een niet-aangeboren hersenletsel op stap met (een netwerk van) vrijwillige buddy’s. Het doel van dit project is om sociaal isolement te voorkomen of te doorbreken en een zinvolle vrijetijdsbesteding en sociale relaties na te streven. De buddy coacht een persoon met een hersenletsel in maatschappelijke participatie en netwerkvorming, en werkt daardoor mee aan een inclusieve samenleving waarbij het netwerk van beiden én wordt verbreed én participatie aan het maatschappelijke gebeuren wordt verhoogd. Dit project loopt in samenwerking met Rondpunt vzw, vzw Stijn, en Universiteit Dilbeek Campus Parnas.

Toegekend bedrag: 13.500 euro

 

3.Kopergietery - Inclusieve Dans- en theaterateliers (Gent)

Het Gentse kinder- en jeugdtheaterhuis Kopergietery wil samen met vzw De Conventie in het voorjaar van 2016 inclusieve dans en theaterateliers aanbieden voor kinderen en jongeren, met en zonder een beperking. Deze ateliers zullen plaatsvinden in de repetitieruimtes van Kopergietery en eindigen met een toonmoment samen met de reguliere atelierwerking in mei 2016. De focus van dit 

project ligt niet op het artistieke eindproduct, maar op de ontmoeting tussen de kinderen en jongeren door middel van dans en theater.

Toegekend bedrag: 13.500 euro

 

4.Sporta federatie – Toeleiding van jongeren naar de sportakampen (Tongerlo)

Sporta federatie wil 150 jongeren van 5 tot 18 jaar met een beperking samen met hun leeftijdgenoten laten genieten van een Sportakamp. Om de integratie te bevorderen, werden tien vakantieformules ontwikkeld waarvan het programma zowel specifieke als gemeenschappelijke activiteiten bevat. Ondanks de aangepaste omkadering, materialen en extra begeleiding, moeten ze geen meerkost te betalen. Sporta federatie werkt voor dit project samen met To Walk Again vzw, Anvasport vzw, Cel aangepast sporten – provincie Antwerpen en Theater Stap.

Toegekend bedrag: 13.500 euro

 

5.Vibez – VIBEZ VOOR IEDEREEN!!! (Hasselt)

Vzw Vibez organiseert themavakanties voor kinderen en jongeren van 5 tot en met 25 jaar. Ook kinderen en jongeren met een beperking of een ontwikkelingsstoornis waarbij een 1 op 1 begeleiding vereist is om te participeren aan deze vakanties, kunnen vanaf 2015 zorgeloos mee op de themavakanties. De werkgroep 'inclusie', geleid door een educatieve medewerker van VFG Limburg, fundeert deze missie stevig door ondersteuning te bieden aan alle Vibez-animatoren. Andere samenwerkingspartners zijn Joetz Limburg en Let’s go urban Limburg.

Toegekend bedrag: 10.000 euro

 

6.Vlaamse Vereniging van Studenten – Studenteninspraak onbeperkt (Brussel)

De Vlaamse Vereniging van studenten wil in samenwerking met het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs een bijdrage leveren aan het creëren van gelijke kansen voor studenten met een functiebeperking in het hoger onderwijs op gebied van studenteninspraak. Ze willen de studentenraden toegankelijker maken aan de hand van een charter waardoor studenten met een functiebeperking gemakkelijk tot bij hen geraken en zo meer inspraak krijgen.

Toegekend bedrag: 10.000 euro

 

7.Ik wil erbij! (Dadizele)

De feitelijke vereniging Ik wil erbij! wil samen met brug- en antennefiguren en de inwoners van Mariënstede verschillende initiatieven opzetten om te komen tot een inclusieve leefgemeenschap in Dadizele, waar warmte, verbondenheid en ontmoeting centraal staan.  Deze ‘warme’ context biedt kansen aan ALLE mensen om de zorg te vermaatschappelijken.

Toegekend bedrag: 10.000 euro

 

8.Bibliotheek Geel – De bib, voor mensen vol mogelijkheden (Geel)

De bib van Geel is meer dan een verzameling boeken en stelt daarom haar hart en deuren graag open voor bijzondere mensen. Ze gaan samen met MPI Oosterlo, OPZ, Dagcentrum Geel en Het Eepos projecten organiseren zodat iedereen zich thuis voelt in deze bib. Op die manier hopen ze de drempel te verlagen en iedereen te laten genieten van cultuur op zijn of haar manier. Ze grijpen samen de kans om vanuit mogelijkheden te denken in plaats vanuit beperkingen.

Toegekend bedrag: 8.000 euro

 

9.Compagnie Tartaren - Theaterproject Ekseeko; ‘Ik heb een droom, dat er een dag komt waarop …’  (Leuven)

Compagne Tartaren stapt in een participatief creatieproces met jongvolwassenen met en zonder beperking en werkt naar een kwalitatieve theatervoorstelling toe. Uit de voorbereidende improvisatie- en acteerlessen, onder begeleiding van een professionele theaterdocent, ontstaat de inhoud van de voorstelling. De deelnemers krijgen zo de kans zichzelf te laten zien, hun talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen en daarbij hun eigen grenzen te verleggen. Er zullen meerdere vertoningen zijn met een nabespreking om zo een breed en divers publiek te bereiken. Partners in dit project zijn Ekseeko, GC De Bosuil, Omelette en Muscaloco.

Toegekend bedrag: 8.000 euro