De Standaard

Projecten

Bekijk de projecten die vorig jaar steun kregen van Hart voor Handicap.

Wilt u zelf een project indienen, bekijk dan onze projectoproep.

Steun Ons

Om onze projecten te financieren, is geld nodig. Ook dit jaar doet Hart voor handicap een beroep op uw gulheid.

Meer lezen »

Kortrijk BlueAssist vriendelijke stad

Stadsbestuur Kortrijk i.s.m. Groep Ubuntu, Stedelijke adviesraad voor personen met een handicap en vzw Blue Assist

Stad Kortrijk zet in op het verhogen van de toegankelijkheid van het openbaar vervoer, in plaats van op het gespecialiseerde vervoer voor mensen met een beperking (Plan Nieuwe Kortrijk 2013 – 2019). BlueAssist is een belangrijke hefboom om dit te ondersteunen. De herkenning van het BlueAssist-icoon met een hulpvraag, moet hiervoor echter voldoende groot zijn. Daarom organiseert Kortrijk een brede informatie- en sensibiliseringscampagne voor alle inwoners, met speciale aandacht voor de Kortrijkse studenten, frequente gebruikers van het openbaar vervoer. Concreet werkt Kortrijk i.s.m. de adviesraad voor personen met een handicap een vormingstraject uit voor  de gemeenschapswachten en de secundaire scholen. Ze doen ook een beroep op het communicatiebureau van BlueAssist om een gepaste lokale informatiecampagne op maat van alle Kortrijkzanen uit te werken.

Steun: 15.000 euro