De Standaard

Projecten

Bekijk de projecten die vorig jaar steun kregen van Hart voor Handicap.

Wilt u zelf een project indienen, bekijk dan onze projectoproep.

Steun Ons

Om onze projecten te financieren, is geld nodig. Ook dit jaar doet Hart voor handicap een beroep op uw gulheid.

Meer lezen »

OV-buddies

TreinTramBus, Bond van Trein-, Tram- en Busgebruikers (Gent) i.s.m. Stad Gent, Stad Kortrijk de Stedelijke adviesraden voor personen met een handicap, de vervoersmaatschappijen en diverse organisaties van en voor mensen met een handicap

Het project OV-buddies wil personen met een handicap stimuleren om meer het reguliere openbaar vervoer te gebruiken, door hen voldoende te informeren over de bestaande mogelijkheden en door hen het openbaar vervoer in de praktijk te leren kennen en gebruiken via een systeem van individuele begeleiding van OV-buddies, die hiervoor speciaal zijn opgeleid.
Eerst en vooral brengen ze de drempels en opportuniteiten van personen met een beperking in kaart wanneer zij het openbaar vervoer nemen. Vervolgens werken ze de opleiding OV-buddies (vrijwilligers) uit. De focus ligt hierbij op openbaar vervoer, maar ook de toegankelijkheid van gebouwen, evenementen, enz. komt aan bod.
Via een elektronisch platform wisselen ze ervaringen uit en kunnen ze vragen stellen. Er is persoonlijke coaching en ondersteuning. Na afloop en zorgvuldige evaluatie en analyse bespreken ze  de resultaten met de betrokken stadsbesturen en De Lijn.

Steun: 12.500 euro