De Standaard

Projecten

Bekijk de projecten die vorig jaar steun kregen van Hart voor Handicap.

Wilt u zelf een project indienen, bekijk dan onze projectoproep.

Steun Ons

Om onze projecten te financieren, is geld nodig. Ook dit jaar doet Hart voor handicap een beroep op uw gulheid.

Meer lezen »

Den Atelier vzw - Pegode

3 PeKa   

Met dit project willen we het concept van de enclavewerking van Den Atelier verder uitdiepen: waar cliënten tot nog toe werkten onder begeleiding van onze medewerkers , streven we met dit project naar meer integratie: cliënten gaan meewerken onder toezicht van werknemers op een arbeidspost. Werknemers op een arbeidspost zullen door de begeleiders van Den Atelier worden gecoacht in hun taak als begeleider van mensen met een arbeidsbeperking.

Enclaves openbreken, muren slopen, dat kan, bewijst het project 3 Pe Ka van Den Atelier van Pegode.

Arbeidszorg moet, net zoals beschut werken, niet altijd in een aparte werkplaats gebeuren. Pegode heeft vaste ateliers voor arbeidszorg. Maar er kan ook gewerkt worden in de werkplaats van de opdrachtgever. Dan spreekt men van enclaves: min of meer aparte werkruimtes binnen de werkplaats van de opdrachtgever; een speciale begeleider van de personen met een handicap stuurt die laatsten aan en begeleidt hen.

Pegode is van mening dat dit onder voorwaarden mogelijk is die enclaves meer open te maken en de muren er rond te slopen. Indien het personeel van de opdrachtgever begeleid wordt daartoe, kunnen zij zelf de werkende arbeidszorgers aansturen en begeleiden. Pegode wil die aanpak op punt stellen in twee enclaves waar het een vijftiental personen aan het werk heeft: het provinciaal recreatiedomein De Schorre in Boom en de basisschool ’t Hinkelpad in Bornem.

Dat is de echte inclusie die moet nagestreefd worden: de personen met een handicap worden zo ver als mogelijk geïntegreerd en geïncludeerd in het werkmilieu en zoveel als mogelijk gecoacht en aangestuurd door de werknemers van de opdrachtgever. Dat heeft ook tot gevolg dat die werknemers ook intenser dan voordien in contact komen met de werkende personen met een beperking.

Pegode is ervan overtuigd dat het met die aanpak mogelijk is meer personen met een beperking arbeidszorg aan te bieden, en verder te gaan met de inclusie dan voordien. Voor  personen met een beperking kan het ook een overgang betekenen naar een beschutte of reguliere baan. Hart voor Handicap steunt de oppuntstelling van deze aanpak met 12.000 euro.