De Standaard

Projecten

Bekijk de projecten die vorig jaar steun kregen van Hart voor Handicap.

Wilt u zelf een project indienen, bekijk dan onze projectoproep.

Steun Ons

Om onze projecten te financieren, is geld nodig. Ook dit jaar doet Hart voor handicap een beroep op uw gulheid.

Meer lezen »

SPK vzw

Hart voor Werk 2.0   

Hart voor Werk 2.0 wil de succesvol uitgeteste methodiek van professionele re-integratie van personen met een hartaandoening uitbreiden naar heel Vlaanderen. Hiertoe wordt een boek en een opleidingspakket opgemaakt dat verspreid zal worden onder trajectbegeleiders in andere regio’s. Op die manier kunnen personen met een hartaandoening in heel Vlaanderen begeleid worden om het werk te kunnen hervatten.

Het is wél mogelijk dat mensen met een hartkwaal of na een hartingreep weer aan de slag gaan, in hun vroegere job of in een ander baan.

Dat gaat in tegen de geldende opvattingen en  gewoonten en zelfs tegen de ervaringen van velen.

Het kan, maar vergt in veel gevallen een specifieke begeleiding. Die is ontwikkeld. In Turnhout, in het cardiologisch revalidatiecentrum, door de samenwerking van de vzw Hartziekte, de gespecialiseerde trajectbegeleidingsdienst GTD Turnhout, het Algemeen Ziekenhuis Turnhout, en SPK, de Strategische Projectenorganisatie Kempen. Hart 2.0 werd hij gedoopt.

Het begeleidingsprogramma richt zich op alle mensen met een hartaandoening: personen bij wie hartafwijkingen zich hebben ontwikkeld, mensen met hartklepaandoeningen of hartfalen, of personen die een beroerte of een hartinfarct hebben meegemaakt. Doorgaans zijn dat problemen of geeft dat problemen ‘waar ze nooit meer van af raken’. Maar dat betekent niet dat ze niet meer kunnen werken. Men moet alleen snel en professioneel met de begeleiding starten. En zo snel mogelijk weer aan het werk gaan ook: dat is goed voor het werk en goed voor het herstel.

Het Turnhouts programma werkt met mensen die voordien een job hadden, poogt hen in de eerste plaats te reïntegreren bij de vroegere werkgever, in de vroegere functie of in een andere functie,en zo nodig bij een ander werkgever.

De ontwikkelaars  slaan de handen in elkaar om die specifieke methodiek voor de professionele reïntegratie van mensen met een hartaandoening nu ook te verspreiden, en meteen over heel Vlaanderen. Dat zal gebeuren via een boek en een vormingsprogramma voor begeleiders. Hart voo Handicap trekt 2.500 euro uit om dat te ondersteunen.