De Standaard

Projecten

Bekijk de projecten die vorig jaar steun kregen van Hart voor Handicap.

Wilt u zelf een project indienen, bekijk dan onze projectoproep.

Steun Ons

Om onze projecten te financieren, is geld nodig. Ook dit jaar doet Hart voor handicap een beroep op uw gulheid.

Meer lezen »

Volwassenenwerking Lokeren – Werken vzw

Extra stimuleren van doorstroming vanuit arbeidszorg naar het beschutte of normale arbeidscircuit   

Vanuit Alderande, een arbeidszorgproject, willen we extra inzetten op doorstroming naar het beschutte of normale arbeidscircuit. We willen cliënten de kans bieden om via stages, extra opleiding positieve werkervaringen op te doen. We maken samen met de cliënt een trajectplan op en gaan op deze manier proberen de cliënt extra te stimuleren in zijn/haar zoektocht naar een gepaste tewerkstelling.

Alderande Wonen-Werken-Vrije tijd is een organisatie in Lokeren die woon- en werkbegeleiding op maat biedt. Daaronder ook arbeidszorg voor mensen die nog niet of niet meer terecht kunnen in het gewone arbeidscircuit.  Ze werken er dan in de tweedehandskledingzaak of in de lunchbar.

Het gaat om 37 mensen met een sociale, fysieke maar vooral een psychische problematiek of een verstandelijke beperking. Ook mensen met een niet aangeboren hersenletsel (NAH) kunnen er terecht evenals mensen die zijn doorverwezen vanuit de psychiatrie.

Na een tijd zijn ze gestabiliseerd, hebben ze intussen werkervaring opgedaan, en zouden ze  wellicht kunnen doorstromen naar beschutte of zelfs reguliere tewerkstelling. Maar ze raken daar niet op eigen kracht, zeker niet als ze geen beroep kunnen doen op de GTD, de gespecialiseerde trajectbegeleiding.

Die mensen willen ze in Lokeren zelf extra steun geven om die overgang te maken, door middel van opleidingen, werkplekleren en stages waarmee ze extra werkervaringen opdoen.

De steun van 12.000 euro die aan Hart voor Handicap gevraagd was en die is toegekend, dient om dat project methodisch verder uit te werken; er zal gewerkt worden op basis van het compententiemanagmentprogramma van SST (sociale werkplaatsen).

‘Doorstroming is het doel dat we met onze mensen nastreven. Doorstroming is tevens het middel om kansen te scheppen voor de mensen die op de wachtlijst staan’, luidt het bij Alderande.