De Standaard

Projecten

Bekijk de projecten die vorig jaar steun kregen van Hart voor Handicap.

Wilt u zelf een project indienen, bekijk dan onze projectoproep.

Steun Ons

Om onze projecten te financieren, is geld nodig. Ook dit jaar doet Hart voor handicap een beroep op uw gulheid.

Meer lezen »

GRIP vzw

Werkforum VN-Verdrag recht op arbeid voor personen met een handicap   

Het werkforum brengt experts / ervaringsdeskundigen samen met als doel uitwisseling en uitdieping van het thema ‘recht op werk’.  Dit moet leiden tot het formuleren van een aantal relevante beleidsadviezen. Het verslag van het werkforum zorgt dan weer voor informatie en sensibilisatie rond het thema. Het werkforum is een structurele manier van werken rond het  VN-Verdrag, die leidt tot een vierjaarlijks schaduwrapport, met aanbevelingen voor een (ander) beleid.

Het VN-verdrag over de rechten van personen met een handicap of een beperking is geen cahier vol met vrome wensen. Het verdrag verplicht landen om aan die personen rechten toe te kennen en te garanderen dat die ook worden toegepast. Ze moeten daarover ook geregeld verslag uitbrengen.

Die landen, waaronder België en ook deelstaat Vlaanderen, moeten, door het artikel 27 van dat verdrag, aan personen met een handicap onder meer het recht op werk garanderen, en het recht op een inkomen dat voortkomt uit werk. Maar het bestaan van dat recht is nauwelijks doorgedrongen hier.  Als het over personen met een handicap gaat, redeneert Vlaanderen nog altijd in termen van het zorgmodel, niet in termen van het burgerschapsmodel of het rechtenmodel.

Dat is ook de reden waarom het recht op inclusie niet echt doordringt, onder meer in het onderwijs. Ook daar overheerst het zorgmodel.

Het is  merkwaardig dat Vlaanderen zo achterblijft in dat denken.

De burgerschapsbeweging GRIP - Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een handicap -  organiseert dit najaar zijn Werkforum: daarin zal het die rechten uit het VN-verdrag nog eens verduidelijken en een stand van zaken opmaken. Dat laatste is het schaduwrapport voor het verslag dat België moet indienen bij de Verenigde Naties.

Hart voor Handicap hecht veel belang aan het burgerschapsdenken en komt met 13.600 euro ove de brug om Grip te helpen meer academici aan te trekken voor dat Werkforum, vooral  om de analyse van dat rechtsdenken meer diepgang te geven en de boodschap van het VN-verdrag alzo sterker te laten werklinken in Vlaanderen. Daarnaast helpt HvH GRIP om van het verslagboek van dit forum een sterk instrument te maken voor het lobbywerk voor dit verdrag bij de belangrijkste politieke en sociale en economische besluitvormers.