De Standaard

Projecten

Bekijk de projecten die vorig jaar steun kregen van Hart voor Handicap.

Wilt u zelf een project indienen, bekijk dan onze projectoproep.

Steun Ons

Om onze projecten te financieren, is geld nodig. Ook dit jaar doet Hart voor handicap een beroep op uw gulheid.

Meer lezen »

LITP/DGO Hasselt vzw

VONK-AH: Vernieuwend en Oplossingsgericht Naar kansen in werk voor personen met een ArbeidsHandicap

VONK-AH gaat uit van de klant als expert van zijn eigen leven, als bron van mogelijkheden en keuzes. Goed getrainde consulenten, die evidence based oplossingsgerichte methodieken inzetten, laten klanten ontdekken wat hun krachten in werk kunnen zijn en hoe zij deze kunnen inzetten om bezielend te werken. Samen gaan wij op zoek naar sterktes om de drempels te verlagen en bieden we ondersteuningsmogelijkheden om de weg naar duurzaam werken te openen.

LIPT/DGO Hasselt krijgt 10.000 euro om de 95 coaches van de consultatiebureaus voor personen met een handicap te trainen in VONK AH: ‘Vernieuwend en Oplossingsgericht Naar Kansen in werk voor personen met een Arbeids Handicap’.

Dat is een methodiek die personen met een arbeidshandicap zó coacht dat ze zelf ontdekken wat hun sterkten zijn en hoe ze die kunnen ontplooien op de arbeidsmarkt.

Uitgangspunt is dat mensen zelf de experts zijn van hun eigen leven en hun eigen talenten. De coach kan die expertise oppikken door de mensen hun verhaal te laten doen.

De VONK AH-methodiek is afgelopen jaren een succesvolle methode  gebleken. Zaak is nu die methodiek uit te rollen in al de Vlaamse consultatiebureaus waar personen met een arbeidshandicap kunnen aankloppen als zij een baan of een andere baan ambiëren. De 10.000 euro van HvH wordt ingezet om de 95 coaches – die jaarlijks een kleine 3.000 personen met een handicap over de vloer krijgen - te trainen in die methodiek. Train the trainer dus.

De groep LIPT/DGO Hasselt fungeert als promotor, samen met de consulatiebureaus van Turnhout, Leuven en Gent. Zij werken voor alle consultatiebureaus in Vlaanderen en hopen dat hun aanpak en methodiek ook verder kan doorstromen naar de gespecialiseerde trajectbegeleiding voor personen met een handicap, naar de VDAB en naar de ziekteverzekering (Riziv) waar men ook intenser gaat werken aan de arbeidskansen voor chronisch zieken en personen die langdurig ziek zijn geweest.