De Standaard

Projecten

Bekijk de projecten die vorig jaar steun kregen van Hart voor Handicap.

Wilt u zelf een project indienen, bekijk dan onze projectoproep.

Steun Ons

Om onze projecten te financieren, is geld nodig. Ook dit jaar doet Hart voor handicap een beroep op uw gulheid.

Meer lezen »

JKVG vzw

Digitale schoolverlatersagenda BuSO

JKVG vzw wil jongeren uit het BuSO en hun leerkrachten zich optimaal laten voorbereiden op een tewerkstelling. Er is nood aan laagdrempelige info om deze jongeren wegwijs te maken in de administratieve regels (VDAB, werkloosheid, ziekenkas, …) en hen te stimuleren de nodige stappen naar werk te zetten. Een eigentijds digitaal platform zorgt ervoor dat de info beschikbaar en up-to-date blijft.

De eerste versie van de schoolverlatersagenda is te raadplegen op www.schoolverlatersagenda.be

Naast informatie kunnen de leerlingen en leerkachten uit het BuSO er praktische oefeningen, interessante links, video’s en een module vinden waarmee ze geheel op eigen tempo een volledig CV kunnen aanmaken.

De site wordt gepromoot naar de afnemers van de ‘papieren-versie’, dit jaar goed voor meer dan 2200 jongeren. Op basis van hun verdere op- en aanmerkingen zal de inhoud van de site verder verfijnd worden.

Wat vooraf ging

Correcte en begrijpelijke informatie bieden over werk, beroepen, solliciteren, arbeidsrecht, tewerkstellingsmaatregelen, werkloosheid aan jongeren met een lichte verstandelijke handicap die afstuderen in het BuSo (Buitengewoon Secundair Onderwijs); dat is wat JKVG  al jaren doet met zijn gratis papieren schoolverlatersagenda.  JKVG is de jongerenwerking binnen KVG, de Katholieke Vereniging Gehandicapten.

Dat succesproduct werd door 100 scholen in Vlaanderen gebruikt; elk jaar werden 2.000 jongeren ermee begeleid bij hun overgang van school naar werk. Dat hoort tot onze basistaken, luidt het bij JKVG: jongeren op alle mogelijke manieren ondersteunen in hun traject naar werk.

Met 12.000 euro steunt Hart voor Handicap de ambitie van JKVG om van die succesagenda een elektronische versie te maken die geleidelijk de papieren agenda zal vervangen. Een elektronische versie sluit beter aan bij de leefwereld van de jongeren en zal de jongeren zo nodig ook vertrouwd maken met elektronische informatie. De nieuwe agenda kan ook veel meer: men kan er facebook aan koppelen, en het is mogelijk veel bijkomende informatie te integreren: beroepenfilms, tests, voorbeelden, formulieren, enzvoort.