De Standaard

Projecten

Bekijk de projecten die vorig jaar steun kregen van Hart voor Handicap.

Wilt u zelf een project indienen, bekijk dan onze projectoproep.

Steun Ons

Om onze projecten te financieren, is geld nodig. Ook dit jaar doet Hart voor handicap een beroep op uw gulheid.

Meer lezen »

Stad Gent

Het duurzaam integreren van nieuwe medewerkers met een handicap door het starten met werken van integratieprotocollen

Stad Gent wil een duurzamer tewerkstelling van personen met een handicap realiseren door te werken met integratieprotocollen. Dit is een afsprakennota waarin afspraken worden gemaakt die de tewerkstelling van de persoon met een handicap ondersteunen. Deze afspraken moeten met absolute prioriteit worden uitgevoerd. Het stadsbestuur doet in aanvangsfase van dit project een beroep op de expertise van vzw Empower voor ondersteuning bij de uitwerking van integratieprotocollen.

Hoeveel goede wil er ook is, toch gebeurt het dat indienstnemingen van personen met een beperking mislukken. Goede wil volstaat niet, zeker niet in grotere organisaties met verdeelde en gedeelde verantwoordelijkheden. Zowel voor de persoon met arbeidshandicap als voor zijn leidinggevende is het vaak moeilijk in te schatten welke aanpassingen nodig zijn en vooral hoe die te realiseren zijn. Vaak is het zelfs moeilijk om daarover tot een gesprek te komen. Om het cru te stellen: de een is niet vertrouwd met de beperking en de ander niet met het werk, en de omgeving die oplossingen moet of kan aanleveren, weet vaak helemaal van niets.

Als er goede wil is, zijn die moeilijkheden te overstijgen, maar enkel met professionaliteit. Een heel professioneel instrument om dat aan te pakken zijn de integratieprotocollen: een methode om goede afspraken te maken met alle betrokkenen. De Antwerpse vzw Empower heeft daar ervaring in. En de stad Gent doet een beroep daarop. Want Gent wil zich bekwamen in het in dienst nemen van personen met een handicap.

De stad is al geen kleine speler. Ze heeft nu al 187 personen met een handicap in dienst. Maar ze vindt dat het er nog flink meer mogen zijn. Moeten zijn, zelfs. Gent is grote voorstander van de evenredige participatie. Er moeten in de stadsdiensten evenveel mensen met een beperking werken als er aanwezig zijn in de bevolking van de stad.

Maar dan moet de vaardigheid toenemen om die mensen in dienst te nemen en zo snel mogelijk de juiste afspraken daarvoor te maken. De integratieprotocollen gaan dat leren. Ze engageren telkens vier partners: de persoon met een handicap, zijn leidinggevende, de HR-dienst en de interne Dienst preventie die het project trekt en de deskundigheid van vzw Empower betrekt.

Gent is de eerste overheidswerkgever die met deze protocollen leert werken. Hart voor Handicap steunt de stad daarin met 10.000 euro. Het hoopt dat het werken met de protocollen via de stad Gent doorsijpelt naar andere openbare besturen.