De Standaard

Projecten

Bekijk de projecten die vorig jaar steun kregen van Hart voor Handicap.

Wilt u zelf een project indienen, bekijk dan onze projectoproep.

Steun Ons

Om onze projecten te financieren, is geld nodig. Ook dit jaar doet Hart voor handicap een beroep op uw gulheid.

Meer lezen »

ALS Liga België

Aanreiken van hulpmiddelen voor mobiliteit en communicatie aan patiënten met ALS ter ondersteuning van hun tewerkstelling

Patiënten met ALS verlaten doorgaans kort na diagnose de arbeidsmarkt om terecht te komen in een leven dat beperkt is tot de thuissituatie, wat veelal tot sociaal isolement en depressie leidt. Via het aanbieden van hulpmiddelen voor mobiliteit en communicatie ondersteunt ALS Liga België vzw, via zijn hulpmiddelencentrale ALS Mobility & Digitalk vzw, deze patiënten met het oog op behoud van hun tewerkstelling en herintroductie op de arbeidsmarkt. Daarnaast wenst de ALS Liga België talent professioneel te verankeren binnen haar eigen werking.

Met goede hulpmiddelen voor mobiliteit  - een rollator, een manuele of elektrische rolwagen - en voor communicatie  - een spraakcomputer, een aangepast computerklavier- kunnen veel personen met ALS aan de slag blijven en hun job blijven doen.

ALS Mobility & Digitalk vzw is een hulpmiddelencentrale waar personen met ALS gratis dergelijke hulpmiddelen kunnen bekomen. ALS Mobility & Talk heeft daarvoor alle materiaal en alle expertise ter beschikking. De aankoop, de uitlening, het  onderhoud en het hergebruik wordt geregeld door vrijwilligers. Die doen uitstekend werk, maar met een centralisatie van werk bij een projectcoördinator zal een hogere benuttiging van het materieel bekomen worden.

De man die deze job zal opnemen, heeft een spraakgebrek. Hart voor Handicap kent de werkingsmiddelen toe voor dit project: 7.500 euro.

Daarnaast biedt de ALS Liga aan werkzoekenden die trajectbegeleiding kringen van VDAB en nog niet klaar zijn om de arbeidsmarkt te betreden, de mogelijkheid om als vrijwilliger onder supervisie werkervaring op te doen. De liga gaat proberen het talent van een aantal onder hen professioneel in de eigen werking te verankeren.