De Standaard

Projecten

Bekijk de projecten die vorig jaar steun kregen van Hart voor Handicap.

Wilt u zelf een project indienen, bekijk dan onze projectoproep.

Steun Ons

Om onze projecten te financieren, is geld nodig. Ook dit jaar doet Hart voor handicap een beroep op uw gulheid.

Meer lezen »

Gezin en Handicap vzw

Goed verzekerd? Wat je als persoon met een handicap of als ouder van een kind met een handicap moet weten over verzekeringen

Op vlak van verzekeringen ondervinden mensen met een handicap en hun gezinnen vaak specifieke problemen: zij worden uitgesloten, dienen een extra premie te betalen …

Gezin en handicap wil enerzijds een antwoord geven op veelgestelde vragen m.b.t. ‘handicap en verzekeringen’ en anderzijds de ervaren knelpunten in kaart brengen en hiermee de confrontatie met de verzekeringssector aangaan.

VIBEG vzw

Ik kom er bij: een gemeenschapsvormend project voor volwassenen met een verstandelijke handicap

Personen met een verstandelijke handicap hebben nood aan goede ondersteuning bij hun sociale integratie binnen de vrijetijdsverenigingen. Door het opzetten van een buddysysteem wil men hen de mogelijkheid bieden om duurzame sociale contacten uit te bouwen. De persoon met een verstandelijke handicap gaat samen met zijn buddy deelnemen aan activiteiten en zo sociale contacten uitbouwen.

Hidden City vzw

Toegankelijkheidstool Hidden City Vlaams-Brabant

Hidden City stimuleert personen met een handicap om actief deel te nemen aan de samenleving.  Hidden City zet zich constructief in om oplossingen te vinden voor de toegankelijkheidsproblematiek zodat personen met een handicap meer naar buiten komen waardoor hun maatschappelijke participatie kan toenemen. Zo willen ze de toegankelijkheidstool uitbreiden naar ten minste twee van de drie volgende steden: Aarschot, Tienen, Diest en een kleinere gemeente. Indien er veel vrijwilligers zijn kunnen ze het project verder uitbreiden.

Royal Victory Club

VictoryWanderers, hockey voor mensen met een beperking

De Royal Victory Club combineert recreatief en competitief hockey en kent een sterk uitgebouwde jeugdwerking in een familiale sfeer.

Ouders van een kind met een beperking vragen regelmatig om hun kind op te nemen in de Royal Victory club. Dit project wil deze kinderen de mogelijkheid bieden aangepast te sporten. De Royal Victory Club wil hen volledig betrekken bij de clubwerking, zodat ze meer zelfvertrouwen krijgen en geloven in wat ze wel kunnen.

Onafhankelijk Leven vzw

Het project wil het bestaande zorgaanbod in kaart brengen op een toegankelijke wijze via de website www.kiesbeter.be. Zoals dat vandaag ook gebeurt voor restaurants, reisbestemmingen, hotels of consumptieproducten wil Onafhankelijk Leven actuele consumenten van zorgvoorzieningen toelaten een bepaald aanbod te beoordelen. De organisatie wil minstens in kaart brengen: voorzieningen met VAPH-erkenning, ambulante en residentiële voorzieningen voor personen met een beperking, thuiszorgdiensten en verpleegdiensten.

Mariënstede vzw

Digitaal beheren van een steungroep

Mariënstede startte eind 2010 met een project (B)ruggensteun. Mensen met een beperking krijgen hulp om hun sociaal netwerk uit te bouwen via een online-netwerksysteem. Zo hebben ze minder hulp nodig van professionelen. Mariënstede wil dit digitale netwerksysteem nu via een softwarebedrijf naar Vlaams niveau tillen en uittesten bij een viertal personen in Mariënstede. Vzw Plan zorgt voor het tot stand komen van een digitaal systeem en Mariënstede zorgt voor het praktisch uittesten.

Vlaams Communicatie Assistentie Bureau voor Doven vzw (CAB)

De implementatie van een pilootexperiment inzake afstandstolken in Vlaanderen

In een hele reeks landen communiceren dove personen via videotelefonie efficiënt, snel en veelvuldig met horenden. Videotolken laat toe het tekort aan tolken in Vlaanderen te bestrijden. Want videotolken biedt de mogelijkheid om een aantal klassieke tolkopdrachten van op afstand op te lossen. Dit bespaart tijd en geld. Het CAB wil een experiment uitvoeren rond videotolken voor ongeveer 100 dove gebruikers.

Handicum vzw

Talent in opleiding, mensen met een verstandelijke beperking empoweren met betrekking tot werk

Er is nood aan opleiding en bijscholing voor personen met een handicap. Met dit project ontwikkelt Handicum praktijkgerichte opleidingen om mensen te oriënteren naar Begeleid Werken en om hen verder te bekwamen. De pilootopleiding ‘Co-begeleider in de kleuterklas’ was een succes en wil men nu in alle Vlaamse provincies aanbieden. Nadien wil Handicum ook andere opleidingen ontwikkelen in andere sectoren. Handicum zal ook kortlopende cursussen organiseren.

Modem

Project “Kommunikasie”: aankoop van de hulpmiddelen

Modem is een adviescentrum voor communicatiehulpmiddelen en computeraanpassingen. De organisatie richt zich tot personen met een ernstige beperkingen die nood hebben aan communicatiehulpmiddelen. Ze kunnen deze hulpmiddelen uitproberen vooraleer ze overgaan tot een eventuele aankoop.

Modem beschikt over één demoruimte met een 200-tal hulpmiddelen, met van elk toestel één exemplaar. Modem wil een aantal uitleenhulpmiddelen aankopen en die gratis ter beschikking stellen van personen die niet meer kunnen spreken door een ernstige beperking. Concreet betekent dit dat cliënten op het einde van hun consultatie bij Modem het meest geschikte hulpmiddel mee mogen nemen en tijdelijk testen.