De Standaard

Projecten

Bekijk de projecten die vorig jaar steun kregen van Hart voor Handicap.

Wilt u zelf een project indienen, bekijk dan onze projectoproep.

Steun Ons

Om onze projecten te financieren, is geld nodig. Ook dit jaar doet Hart voor handicap een beroep op uw gulheid.

Meer lezen »

Partnerorganisaties

De Standaard

De Vlaamse kwaliteitskrant De Standaard wil haar inspanningen – en die van haar lezers - voor personen met een handicap handhaven.

De jaarlijkse campagne Hart voor Handicap – het vroegere Sinterklaasfonds - is daarom ondergebracht in een aparte vzw Hart voor Handicap. En er is ook een partnerschap aangegaan met Cera. 

Innovatie is het kernwoord: de vzw en de krant en haar lezers en Cera steunen de innovatie in de sector: innovatieve projecten voor personen met een handicap of een chronische aandoening.

www.standaard.be

Cera

Cera is een coöperatie van zo’n 412.000 vennoten en investeert samen met hen op financieel en maatschappelijk vlak. Onze investeringen dragen bij tot de welvaart van alle betrokkenen en tot het welzijn van de hele  samenleving.

Cera streeft naar een samenleving waar ruimte is voor diversiteit en waar zoveel mogelijk  mensen zich aanvaard voelen, elkaar kunnen ontmoeten en samen leven. Mensen met een  beperking hebben recht op een volwaardige plek in de samenleving. Hindernissen moeten  verwijderd worden, zodat personen met een beperking naar eigen vermogen volwaardig kunnen deelnemen aan het maatschappelijke leven. Daarom zet Cera zich actief in voor Hart voor Handicap.

www.cera.be

KONEKT

Konekt versterkt mensen met een beperking en hun netwerk.

Het is een netwerkorganisatie met 3 pijlers: 

  • Vorming: VONX en LetsCo!, vorming voor mensen met een beperking en wie op hen betrokken is, zowel kortdurende als langlopende vormingen
  • Artistiek: Platform-K: dansopleiding voor mensen met een beperking en dansproducties van mensen met en zonder beperking
  • Bewegingswerk: MIEX bevordert de participatiemogelijkheden van mensen met een beperking door mentaliteitswijziging van de samenleving en beleidsbeïnvloeding

Konekt staat in voor de coördinatie van Hart voor Handicap. Hiermee willen we actief meewerken aan de ondersteuning van projecten die iets teweeg brengen in het leven van mensen met een beperking.

www.konekt.be