De Standaard

Projecten

Bekijk de projecten die vorig jaar steun kregen van Hart voor Handicap.

Wilt u zelf een project indienen, bekijk dan onze projectoproep.

Steun Ons

Om onze projecten te financieren, is geld nodig. Ook dit jaar doet Hart voor handicap een beroep op uw gulheid.

Meer lezen »

Nog altijd geen aangepaste hulp voor Stan

Voor Stan Andries (5), die een zware vorm van autisme heeft, is er ondanks alle goede intenties nog altijd niet voldoende ondersteuning. Voorzieningen willen hem niet en de ouders krijgen geen budget: een patstelling.
(De Standaard, 15 dec. 2016)

(foto uit De Standaard van 15 dec. 2016 - Sebastian Steveniers)

Stan kan nog steeds nergens terecht, zijn ouders zijn ten einde raad.

De mama van Stan vertelt: ‘Ik wil dat Stan een leven kan hebben waarin hij mag zijn wie hij is en waarin hij gelukkig is’.

Lees hier het volledige artikel in De Standaard.

 

 

"Over twee jaar krijgen ook kinderen en jongeren een eigen zorgbudget"

Bart Sabbe praat met De Standaard over de persoonsvolgende financiering bij kinderen en jongeren

Jo Vandeurzen vertelt op Facebook: "Vanaf 2017 wordt het persoonsvolgend budget voor volwassenen met een handicap ingevoerd. Die omslag naar een vraaggestuurd systeem maken we ook voor kinderen en jongeren. Een taskforce stippelt het pad uit. De bedoeling is om binnen twee jaar ook aan kinderen en jongeren een eigen zorgbudget te geven. Een interview met Bart Sabbe, die de leiding heeft over de werkgroep, vind je in De Standaard."

Lees het artikel hier op de website van De Standaard.

Zet een actie op voor Hart voor Handicap

Doe mee aan ‘de Warmste Week’ van Studio Brussel. Zet tussen 23 november en 24 december een actie op voor Hart voor Handicap!

 

Oproep: test de app van De Lijn

De Lijn beloofde vorig jaar een app die aankondigt wanneer je aan je halte bent.
Voor een aantal personen met een beperking maar ook voor vele anderen, is dat erg nuttig.
Het gebruikerspanel van Hart voorHandicap wil weten of die goed werkt.
Vandaar de vraag om die massaal uit te testen tussen nu en volgend weekend.
Wil ten laatste op 12/7 uw bevindingen doormailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Duizend maal dank.

Projectoproep Inclusief Onderwijs, maak het vanzelfsprekend!

Hart voor Handicap streeft naar een warme en inclusieve samenleving. Een samenleving waar iedereen van tel is. Een samenleving met een breed sociaal netwerk voor zowel kinderen, jongeren als volwassenen. Helaas merken we dat heel wat kinderen met een beperking geen aansluiting vinden in de school in de buurt.

Hart voor Handicap wenst dat kinderen met en zonder beperking samen kunnen opgroeien met hun vriendjes, broers en zussen in een gewone warme school dicht bij huis waar iedereen welkom is.

Daarom zoekt Hart voor handicap projecten die nieuwe kansen bieden op inclusief onderwijs. Hart voor Handicap wil 10 à 20 basisscholen ondersteunen die zichzelf willen kneden en boetseren tot een school waar het vanzelfsprekend is dat kinderen met een beperking erbij horen.

Deze scholen doen dit in overleg en in samenwerking met de leerlingen, de ouders en de leerkrachten: de hele schoolgemeenschap is betrokken! Die inspanningen uiten zich in een concreet project dat het inclusief samenleven en samenwerken op school vanzelfsprekend maakt.

Hart voor Handicap is een initiatief van De Standaard met Cera als partner. Vzw Konekt coördineert de campagne.

Dit jaar werden volgende projecten geselecteerd:

Laureaten 2015 - 2016

 1. 'Kom maar achterop bij mij, achterop op m'n fiets' - Basisschool De Lettertuin

We streven naar optimale speelkansen voor ALLE kinderen, ook kinderen met een beperking. Om de cognitieve ontwikkeling aan te wakkeren, prikkelen we de motorische en de socio-emotionele vaardigheden. We willen alle kinderen in een warme sfeer van vertrouwen en veiligheid SAMEN laten spelen en leren. Met de steun van Hart voor Handicap kunnen we fietsen (driewielers) aankopen waar kinderen per twee of zelfs drie gezamenlijk gebruik van maken.

Toegekend bedrag: € 5.500

2. 'Allemaal aan de gebarentaal' - Basisschool Hemelsdaele

Met dit project willen we in de eerste plaats kinderen op een speelse manier kennis laten maken met de VGT en doof-zijn. Dit willen we ook brengen op maat van leerkrachten en als sensibilisering naar ouders. We zien het project als een hulpmiddel voor scholen waar dove of slechthorende kinderen zitten, maar ook als een instrument voor taalsensibilisering.

Toegekend bedrag: € 5.500

3. 'Een groene inclusieve speelplaats' - De Knikkerbaan

Op de Knikkerbaan dromen we allemaal van een groene, inclusieve speelplaats. Een groene speelplaats omdat er plaats moet zijn voor natuur. Zo willen we onze 'stadskinderen' toch ook vertrouwd maken met planten, insecten, wormen... We willen ook een inclusieve speelplaats waar elk kind kan genieten van de speeltijd: rustige hoekjes, zintuiglijke prikkelelementen, een rolstoelracebaan, een wiegplek...

Toegekend bedrag: € 6.500

4. 'Samen schitteren... voor en met elkaar' - De Meidoorn

Via onze geïntegreerde werking willen we kinderen leren hoe ze er kunnen zijn voor elkaar. Dit is volgens ons de sleutel om kinderen te laten schitteren in de dagdagelijkse activiteiten, ook al gaat dat niet altijd vanzelfsprekend. We willen de kinderen via het buddy-systeem laten ervaren dat  er-zijn-voor-elkaar het verschil maakt, voor beide partijen. Het is de bedoeling om deze ervaring ook in de bewegingsmomenten en nieuwe speelplaatshoeken te laten doordringen.

Toegekend bedrag: € 5.000

5. 'Via snoezelen naar rust en diep leren!' - De Sterrebloem

Het schoolgebouw van De Sterrebloem is reeds meer dan 100 jaar oud. De plannen voor een verbouwing liggen klaar. Als toemaatje voor onze inclusieve werking dromen we van een 'snoezelruimte'. Dit snoezelen typeert eerder het buitengewoon onderwijs en blijft veelal onbekend binnen de andere onderwijsvormen. Toch zijn wij ervan overtuigd dat tot rust komen, genieten en ontdekken een noodzaak is voor élke persoon. Zo glijden deze twee werelden inclusief in elkaar.

Toegekend bedrag: € 7.000

6. 'Happy play' - Gemeentelijke basisschool Beerse

We willen onze speelplaatswerking graag aanpassen en verfijnen naar àlle kinderen toe. Kinderen met speciale behoeften (o.a. ASS) maar ook voor alle kinderen (UDL). We willen graag een vernieuwend concept opzetten om preventief te werken maar ook daadwerkelijk al op de noden in te zetten (afgestemd op de leerlingenkenmerken). We hebben naast onze zorgwerking in de klassen ook graag aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Een goede speelplaatswerking kan daadwerkelijk bijdragen aan inclusief onderwijs!

Toegekend bedrag: € 5.100

7. 'Oprichten/inrichten van een snoezellokaal' - Gemeenteschool De Puzzel

Wij richten een prachtige ruimte in waar prikkels worden aangeboden op maat van elk kind. Het is ook een lokaal waar kinderen tot rust kunnen komen. Het is een omgeving die uitnodigt tot ontdekken en verwondering.

Toegekend bedrag: € 2.000

8. 'Werken met Sprint voor leerlingen met attest dyslexie, lees- en schrijfproblemen' - VBS Het Wezeltje

Door om te gaan met het Sprintprogramma maken we het verschil voor leerlingen met een leerstoornis kleiner en geven we de leerlingen meer leer- en leefcomfort waardoor het welbevinden en de betrokkenheid verhoogt.

Toegekend bedrag: € 1.000

9. 'Een hart voor Servaas' - VBS Sint-Franciscus

Door het project ‘Een hart voor Servaas’ willen we elk kind extra kansen bieden om te kunnen én te mogen worden wie ze zijn.  Servaas zet ons daarbij op weg.  Het is ‘een vreemde vogel’, anders dan de anderen, die ons leert dat we Samen moeten werken aan Eerlijkheid, Respect, Verdraagzaamheid, Afspraken, aan de Aarde en aan het School-maken/zijn. 
In deze visie zijn alle kinderen hier op school welkom en aanvaard.

 Toegekend bedrag: € 5.000

10. 'Hoofd, hart en handen: ze hebben elk hun eigen speciale noden en ondersteuning nodig' - Ges. Vrije Basisschool De Hoge Geest

In de kleuterschool willen we op 2 vlakken werken: extra middelen om de verzorging van kinderen met een beperking te vergemakkelijken en investeren in materialen en vorming die vooral preventief de ontwikkeling van kleuters ondersteunen. In de lagere school wil men extra inzetten in ondersteuning via Sprint, dit vereist extra software en aangepaste digitale middelen.

 Toegekend bedrag: € 3.000

11. 'The M-kits voor kids: afgestemde materialen voor inclusief onderwijs' - Basisschool Windekind

We willen dat elk kind zich welkom voelt op onze school, want elk talent telt. Daarom bieden we inclusief en kwaliteitsvol onderwijs met voor elk kind een brede en uitdagende leeromgeving met maximale ontwikkelingskansen en leerwinst, ongeacht de mogelijkheden of de beperkingen. De school kan hiervoor beroep doen op een gespecialiseerd leerkrachtenteam, dat samenwerkt met verschillende partners en gebruik maakt van vernieuwende werkvormen. Hierbij bieden "The M-kits voor kids", afgestemde materialen om te kunnen voldoen aan de onderwijsbehoeften van elk kind, ondersteuning in de dagdagelijkse praktijk.

 Toegekend bedrag: € 5.000

12. 'Iedereen is van harte welkom!' - Basisschool De Plataan

Elke ouder zoekt naar de school die aan zijn kind de meeste kansen biedt. Sociale rechtvaardigheid, gelijkheid en respect zijn voor ons belangrijke waarden. In basisschool De Plataan wordt iedereen door de ander als volwaardig participant (met of zonder beperking) beschouwd in functie van zijn rol en plaats in de school en in de opvoeding van de kinderen. Hierdoor willen we samen garant staan voor een fijne toekomst voor elk kind, maar wij beschikken vaak nog te weinig over de juiste materialen en expertise.

 Toegekend bedrag: € 5.000

13. 'Een school met pit doelbewust op weg naar maximale ontwikkeling - Vrije basisschool De Zonnetuin

Met onze positief ingestelde zorgvisie willen we zoveel mogelijk kinderen helpen om een stevig fundament te bouwen om zo naar eigen kunnen en op eigen tempo maximaal te ontwikkelen. We stellen ons tot doel dat alle kinderen voldoende kansen moeten krijgen om met de eigen mogelijkheden en beperkingen op te groeien en open te bloeien. We willen graag een open school creëren door verschillende hulpmiddelen aan te kopen om onze school toegankelijker te maken voor iedereen.

 Toegekend bedrag: € 3.500

14. 'IK ben IK en JIJ bent JIJ, maar samen zijn we WIJ' - Stedelijke basisschool De Vlinderboom

Onze school wil graag inspirerende plekken creëren waar élk kind dat er nood aan heeft, kan vertoeven. We bouwen een bozenplek waar je overtollige energie en boosheid kan achterlaten. Een troostboom wordt een veilige haven van verdriet of gemis. De wensplek een schrijfmuur waar je je dromen kan neerschrijven. En een stilteplek waar je helemaal tot rust kan komen van de prikkels van alledag.

 Toegekend bedrag: € 4.000

15. 'De Comfort Zone' - SBS Hofstade

De nood aan een individuele ‘time out’ is bij veel kinderen groot. De ”Comfort Zone” is een zeer complete ruimte waar alle kinderen deze time-out kunnen nemen in een aan hun actuele én specifieke noden aangepaste ruimte. Een ruimte die opgesplitst wordt in 3 zones: een sfeervolle “Chill out zone” om tot rust te komen, een uitdagende “Knock out zone” om agressie en frustratie kwijt te geraken en een stimulerende “Smarti zone” om motorisch, interactief en sensorisch uitgedaagd te worden. Een “must have” voor onze nieuwbouw school!

 Toegekend bedrag: € 4.000

Laureaten Hart voor Handicap 2014-2015

1.Thomas More Kempen vzw – Inclusief voortgezet onderwijs (Geel)

Thomas More, CVO HIK, Begeleid werken Zuiderkempen, Welzijnszorg Kempen en drie zorginstellingen voor mensen met een beperking uit de regio Kempen slaan de handen in elkaar om een campus hoger onderwijs open te stellen voor mensen met een verstandelijke beperking.

Zij starten een opleiding die mensen met verstandelijke beperking de competenties wil bijbrengen die ze nodig hebben om begeleid te werken in reguliere bedrijven en organisaties.

Toegekend bedrag: 13.500 euro

2.Universiteit Gent - FIVE2NINE (Gent)

In FIVE2NINE gaan jongvolwassenen (18-30 jaar) met een niet-aangeboren hersenletsel op stap met (een netwerk van) vrijwillige buddy’s. Het doel van dit project is om sociaal isolement te voorkomen of te doorbreken en een zinvolle vrijetijdsbesteding en sociale relaties na te streven. De buddy coacht een persoon met een hersenletsel in maatschappelijke participatie en netwerkvorming, en werkt daardoor mee aan een inclusieve samenleving waarbij het netwerk van beiden én wordt verbreed én participatie aan het maatschappelijke gebeuren wordt verhoogd. Dit project loopt in samenwerking met Rondpunt vzw, vzw Stijn, en Universiteit Dilbeek Campus Parnas.

Toegekend bedrag: 13.500 euro

3.Kopergietery - Inclusieve Dans- en theaterateliers (Gent)

Het Gentse kinder- en jeugdtheaterhuis Kopergietery wil samen met vzw De Conventie in het voorjaar van 2016 inclusieve dans en theaterateliers aanbieden voor kinderen en jongeren, met en zonder een beperking. Deze ateliers zullen plaatsvinden in de repetitieruimtes van Kopergietery en eindigen met een toonmoment samen met de reguliere atelierwerking in mei 2016. De focus van dit project ligt niet op het artistieke eindproduct, maar op de ontmoeting tussen de kinderen en jongeren door middel van dans en theater.

Toegekend bedrag: 13.500 euro

4.Sporta federatie – Toeleiding van jongeren naar de sportakampen (Tongerlo)

Sporta federatie wil 150 jongeren van 5 tot 18 jaar met een beperking samen met hun leeftijdgenoten laten genieten van een Sportakamp. Om de integratie te bevorderen, werden tien vakantieformules ontwikkeld waarvan het programma zowel specifieke als gemeenschappelijke activiteiten bevat. Ondanks de aangepaste omkadering, materialen en extra begeleiding, moeten ze geen meerkost te betalen. Sporta federatie werkt voor dit project samen met To Walk Again vzw, Anvasport vzw, Cel aangepast sporten – provincie Antwerpen en Theater Stap.

Toegekend bedrag: 13.500 euro

5.Vibez – VIBEZ VOOR IEDEREEN!!! (Hasselt)

Vzw Vibez organiseert themavakanties voor kinderen en jongeren van 5 tot en met 25 jaar. Ook kinderen en jongeren met een beperking of een ontwikkelingsstoornis waarbij een 1 op 1 begeleiding vereist is om te participeren aan deze vakanties, kunnen vanaf 2015 zorgeloos mee op de themavakanties. De werkgroep 'inclusie', geleid door een educatieve medewerker van VFG Limburg, fundeert deze missie stevig door ondersteuning te bieden aan alle Vibez-animatoren. Andere samenwerkingspartners zijn Joetz Limburg en Let’s go urban Limburg.

Toegekend bedrag: 10.000 euro

6.Vlaamse Vereniging van Studenten – Studenteninspraak onbeperkt (Brussel)

De Vlaamse Vereniging van studenten wil in samenwerking met het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs een bijdrage leveren aan het creëren van gelijke kansen voor studenten met een functiebeperking in het hoger onderwijs op gebied van studenteninspraak. Ze willen de studentenraden toegankelijker maken aan de hand van een charter waardoor studenten met een functiebeperking gemakkelijk tot bij hen geraken en zo meer inspraak krijgen.

Toegekend bedrag: 10.000 euro

7.Ik wil erbij! (Dadizele)

De feitelijke vereniging Ik wil erbij! wil samen met brug- en antennefiguren en de inwoners van Mariënstede verschillende initiatieven opzetten om te komen tot een inclusieve leefgemeenschap in Dadizele, waar warmte, verbondenheid en ontmoeting centraal staan.  Deze ‘warme’ context biedt kansen aan ALLE mensen om de zorg te vermaatschappelijken.

Toegekend bedrag: 10.000 euro

8.Bibliotheek Geel – De bib, voor mensen vol mogelijkheden (Geel)

De bib van Geel is meer dan een verzameling boeken en stelt daarom haar hart en deuren graag open voor bijzondere mensen. Ze gaan samen met MPI Oosterlo, OPZ, Dagcentrum Geel en Het Eepos projecten organiseren zodat iedereen zich thuis voelt in deze bib. Op die manier hopen ze de drempel te verlagen en iedereen te laten genieten van cultuur op zijn of haar manier. Ze grijpen samen de kans om vanuit mogelijkheden te denken in plaats vanuit beperkingen.

Toegekend bedrag: 8.000 euro

9.Compagnie Tartaren - Theaterproject Ekseeko; ‘Ik heb een droom, dat er een dag komt waarop …’  (Leuven)

Compagne Tartaren stapt in een participatief creatieproces met jongvolwassenen met en zonder beperking en werkt naar een kwalitatieve theatervoorstelling toe. Uit de voorbereidende improvisatie- en acteerlessen, onder begeleiding van een professionele theaterdocent, ontstaat de inhoud van de voorstelling. De deelnemers krijgen zo de kans zichzelf te laten zien, hun talenten te ontdekken en verder te ontwikkelen en daarbij hun eigen grenzen te verleggen. Er zullen meerdere vertoningen zijn met een nabespreking om zo een breed en divers publiek te bereiken. Partners in dit project zijn Ekseeko, GC De Bosuil, Omelette en Muscaloco.

Toegekend bedrag: 8.000 euro

De Lijn zoekt OV-buddies!

Binnenkort start TreinTramBus in Gent met het nieuwe project 'OV-buddies'. De bedoeling is om mensen met een beperking te helpen om het openbaar vervoer te leren gebruiken, via een systeem van individuele coaching door zogenaamde 'OV-buddies'.

Gezocht: OV-buddies

Woon je in Gent en ben je bereid om een korte opleiding te volgen en nadien zes maand lang minstens 1 keer per maand een leuke activiteit te ondernemen met een persoon met een mobiliteitsbeperking uit de buurt, waarbij je bus, tram en/of trein gebruikt om je te verplaatsen? 

Wil je graag begeleiding door een OV-buddy?

Woon je in Gent en heb je een mobiliteitsbeperking (ben je slecht te been, heb je een visuele beperking, ...) of vind je het openbaar vervoer nemen gewoon moeilijk maar zou je het graag willen leren met de hulp van een OV-buddy?

Praktisch

 De opleidingen tot OV-buddy gaan door de eerste week van maart in Gent:

  • woensdag 4 maart 14-18u
  • donderdag 5 maart 9-13u
  • donderdag 5 maart 17-21u
  • zaterdag 7 maart 9-13u

 Meteen daarna start ook het begeleidingstraject (van midden maart tot midden september).

Interesse?

Ben je geïnteresseerd om OV-buddy te worden, of ken je mensen die graag beroep zouden doen op begeleiding door een OV-buddy? Laat dan zeker iets weten: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Dit e-mail adres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. of tel. 09 223 86 12.

http://www.treintrambus.be/actueel/blog/2053-word-jij-ook-ov-buddy.html

Mobiliteit en toegankelijkheid

Inmiddels schreven journalisten van De Standaard al heel wat artikelen over mobiliteit en toegankelijkheid en ook over eenzaamheid. We bundelen ze graag nog even voor de volledigheid:  

Ik zou de lotto moeten winnen – 24 november ’14
Bus wordt sneller rolstoelvriendelijk – 24 november ’14
Mustafa Kör: Het werk is nog niet af – 22 november ’14
Van tramhalte naar strand: nu ook voor iedereen – 22 november ’14
Ben Weyts wil reservatieplicht De Lijn laten uitdoven – 22 november ’14
Ik wil erbij – 22 november ’14

En VTM Nieuws zond zaterdagmiddag deze reportage uit: http://nieuws.vtm.be/binnenland/117104-met-handicap-raak-je-amper-de-bus-op

De laureaten van de projectoproep 'Mobiel door lokale netwerken' zijn bekend!

Share a ride!

Het GielsBos uit Gierle (Lille) i.s.m. Welzijnszorg Kempen, KVG regio Turnhout, Gemeente Lille, Beerse, Vosselaar en Kasterlee en de Dienst Welzijn provincie Antwerpen

Het GielsBos biedt een veilige en geborgen thuis aan volwassenen en kinderen met een beperking. Ze vertrekken vanuit drie grote vraagstukken: 1) Hoe kunnen we het activiteitenaanbod uitbreiden voor personen met een handicap? Hoe kunnen we oplossingen uitwerken voor mobiliteitsproblemen? Hoe kunnen we streven naar inclusie? Ze willen een website oprichten waar personen met een beperking en vrijwilligers kunnen inloggen (na screening). Op eenvoudige wijze kunnen ze dan evenementen aanklikken en een match tussen beide mogelijk maken. Dit biedt een grotere zelfstandigheid aan de personen met een beperking van de 27 gemeenten van de regio Kempen. Bedoeling is dit initiatief uit te breiden.

Steun: 12.000 euro

OV-buddies

TreinTramBus, Bond van Trein-, Tram- en Busgebruikers (Gent) i.s.m. Stad Gent, Stad Kortrijk de Stedelijke adviesraden voor personen met een handicap, de vervoersmaatschappijen en diverse organisaties van en voor mensen met een handicap

Het project OV-buddies wil personen met een handicap stimuleren om meer het reguliere openbaar vervoer te gebruiken, door hen voldoende te informeren over de bestaande mogelijkheden en door hen het openbaar vervoer in de praktijk te leren kennen en gebruiken via een systeem van individuele begeleiding van OV-buddies, die hiervoor speciaal zijn opgeleid.
Eerst en vooral brengen ze de drempels en opportuniteiten van personen met een beperking in kaart wanneer zij het openbaar vervoer nemen. Vervolgens werken ze de opleiding OV-buddies (vrijwilligers) uit. De focus ligt hierbij op openbaar vervoer, maar ook de toegankelijkheid van gebouwen, evenementen, enz. komt aan bod.
Via een elektronisch platform wisselen ze ervaringen uit en kunnen ze vragen stellen. Er is persoonlijke coaching en ondersteuning. Na afloop en zorgvuldige evaluatie en analyse bespreken ze  de resultaten met de betrokken stadsbesturen en De Lijn.

Steun: 12.500 euro

Kortrijk BlueAssist vriendelijke stad

Stadsbestuur Kortrijk i.s.m. Groep Ubuntu, Stedelijke adviesraad voor personen met een handicap en vzw Blue Assist

Stad Kortrijk zet in op het verhogen van de toegankelijkheid van het openbaar vervoer, in plaats van op het gespecialiseerde vervoer voor mensen met een beperking (Plan Nieuwe Kortrijk 2013 – 2019). BlueAssist is een belangrijke hefboom om dit te ondersteunen. De herkenning van het BlueAssist-icoon met een hulpvraag, moet hiervoor echter voldoende groot zijn. Daarom organiseert Kortrijk een brede informatie- en sensibiliseringscampagne voor alle inwoners, met speciale aandacht voor de Kortrijkse studenten, frequente gebruikers van het openbaar vervoer. Concreet werkt Kortrijk i.s.m. de adviesraad voor personen met een handicap een vormingstraject uit voor  de gemeenschapswachten en de secundaire scholen. Ze doen ook een beroep op het communicatiebureau van BlueAssist om een gepaste lokale informatiecampagne op maat van alle Kortrijkzanen uit te werken.

Steun: 15.000 euro

Ticket naar de zee

Westkans, West-Vlaams Bureau voor Gelijke Kansen en Toegankelijkheid (Brugge) i.s.m. De Lijn, Provincie West-Vlaanderen, Netwerkpartners Westkans

Westkans wil in elke kustgemeente een toegankelijke route uitstippelen vanaf het station en/of vanaf de stopplaatsen van de kusttram naar de dijk en het strand. Daartoe organiseren ze verschillende knelpuntwandelingen samen met ervaringsdeskundigen en formuleren ze aanbevelingen aan het gemeentebestuur en De Lijn. Westkans zal ook routekaartjes ontwikkelen met de best toegankelijke route. Zo willen ze strand en dijk beter bereikbaar maken en nog meer mensen aanzetten om na te denken over mobiliteit en toegankelijkheid.

Steun: 13.600 euro

En hoe gade gij gaan?

Yieha (Gent), i.s.m. Ouders voor inclusie, De Gentse jeugdraad, thuisbegeleidingsdiensten, scholen, jeugdverenigingen, Karuur en VVJ

Yieha wil de mobiliteit van jongeren met een beperking tussen 14 en 18 jaar onderzoeken. Samen met jongeren met en zonder beperking gaan ze na hoe en met welke hulpmiddelen ze zich verplaatsen. Vervolgens bedenken ze oplossingen samen met alle betrokken stakeholders , formuleren aanbevelingen voor het beleid en ontwikkelen een vorming. Na een plaatselijke sensibiliseringscampagne i.s.m. de Gentse Jeugdraad biedt Yieha een vorming aan in heel Vlaanderen.

Steun: 12.460 euro

Oproep: deel je ervaringen met de (on)toegankelijkheid van het openbaar vervoer

Ben jij een fervent gebruiker van het openbaar vervoer?

Hart voor Handicap organiseert op dinsdag 14 januari van 17 u - 20 u in Leuven een gebruikersplatform van personen met diverse beperkingen.

Wil jij jouw ervaringen met de (on)toegankelijkheid van het openbaar vervoer met ons delen? Laat ons dan asap weten waarom jij de ontbrekende schakel bent in dit forum en stuur een mailtje naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Alvast bedankt!