De Standaard

  • Wil inclusief onderwijs in Vlaanderen slagen, dan moeten leerkrachten meer bijscholing krijgen, en daarvoor is veel meer geld en veel meer ondersteuning nodig. En een open geest.

  • Basisscholen van het buitengewoon onderwijs zien een grote terugval in hun nieuwe inschrijvingen, met name in het basisaanbod. Zij vrezen voor banen. Een deel van het personeel wordt al opgevist.

  • Door het M-decreet zullen scholen na de zomervakantie een tandje moeten bijsteken als ze inclusief onderwijs willen waarmaken. ‘Verwacht niet dat de inspanning alleen van de leerling met een beperking komt’, zegt Mathilde (24). ‘Het moet van twee kanten komen.’

Projecten

Bekijk de projecten die vorig jaar steun kregen van Hart voor Handicap.

Wilt u zelf een project indienen, bekijk dan onze projectoproep.

Steun Ons

Om onze projecten te financieren, is geld nodig. Ook dit jaar doet Hart voor handicap een beroep op uw gulheid.

Meer lezen »

Hart voor Handicap streeft naar een warme en inclusieve samenleving. Een samenleving waarin iedereen van tel is. Een samenleving met een breed sociaal netwerk voor zowel kinderen, jongeren als volwassenen.

Hart voor Handicap, het vroegere Sinterklaasfonds, ondersteunt al vele jaren innovatieve projecten in de zorg voor mensen met een beperking. In samenwerking met De Standaard, met de coöperatie Cera en vzw Konekt wordt elk jaar een fondsenwervingscampagne georganiseerd om het fonds sterk te houden en uit te breiden. De krant besteedt uitgebreid aandacht aan thema’s en projecten die gelinkt zijn aan het welzijn van personen met een beperking. Zo krijgt het brede publiek een beter beeld van de mogelijkheden en het reële leven van mensen met een beperking.

Hart voor Handicap heeft als doel mensen met een beperking in Vlaanderen maximaal kansen te bieden zich te ontplooien. Daartoe biedt het organisaties zonder commercieel oogmerk financiële steun om vernieuwende projecten op te zetten. Innovatie en het inclusieve karakter van de projecten voor mensen met een beperking krijgen veel aandacht.Belangrijk is het positieve effect voor de hele samenleving, want mensen met een beperking hebben zelf heel wat te bieden.

Hart voor handicap wil op die manier goede praktijken van empowerment en burgerschap (volwaardig deel uitmaken van de samenleving in al zijn facetten) stimuleren en ondersteunen.