De Standaard

  • Wil inclusief onderwijs in Vlaanderen slagen, dan moeten leerkrachten meer bijscholing krijgen, en daarvoor is veel meer geld en veel meer ondersteuning nodig. En een open geest.

  • Basisscholen van het buitengewoon onderwijs zien een grote terugval in hun nieuwe inschrijvingen, met name in het basisaanbod. Zij vrezen voor banen. Een deel van het personeel wordt al opgevist.

  • Door het M-decreet zullen scholen na de zomervakantie een tandje moeten bijsteken als ze inclusief onderwijs willen waarmaken. ‘Verwacht niet dat de inspanning alleen van de leerling met een beperking komt’, zegt Mathilde (24). ‘Het moet van twee kanten komen.’

Projecten

Bekijk de projecten die vorig jaar steun kregen van Hart voor Handicap.

Wilt u zelf een project indienen, bekijk dan onze projectoproep.

Steun Ons

Om onze projecten te financieren, is geld nodig. Ook dit jaar doet Hart voor handicap een beroep op uw gulheid.

Meer lezen »

Hart voor Handicap streeft naar een warme en inclusieve samenleving. Een samenleving waarin iedereen van tel is. Een samenleving met een breed sociaal netwerk voor zowel kinderen, jongeren als volwassenen.

Helaas merken we dat heel wat kinderen met een beperking geen aansluiting vinden in de school in de buurt.

Hart voor Handicap wenst dat kinderen met en zonder beperking samen kunnen opgroeien met hun vriendjes, broers en zussen in een gewone warme school dicht bij huis, waar iedereen welkom is.

Daarom zoekt Hart voor Handicap projecten die nieuwe kansen bieden op inclusief onderwijs.

Lees de projectoproep.